Links

Provincial Directorate of Palencia

Link: http://www.educa.jcyl.es/dppalencia/en/informacion-especifica-dp-palencia/area-programas-educativos

 

Education Web of the Junta de Castilla y León

Link: http://www.educa.jcyl.es/en/temas/atencion-diversidad

 

CHEMISTRY IS ALL AROUND NETWORK

Comenius Multilateral Networks Project / Reference Number: 518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW   Proje Hayat boyu Öğrenme – Comenius programı kapsamında yürütülen çok taraflı network projesidir. Proje Avrupa Birliği eğitim programlarına dâhil 11 ülkeden 13 ortak ile yürütülmekte olup koordinatör üniversite İtalya Genova Üniversitesidir. Projenin Türkiye ayağı Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Proje uygulamaları Kırıkkale ve Sakarya illerinde seçilen ilköğretim okullarında gerçekleştirilmektedir. Proje hedef kitlesi öğrenciler, öğretmenler ve bilim insanlarıdır. Projenin amacı fen eğitimi, özellikle de kimya eğitimi alanında Avrupa çapında bir network oluşturarak var olan kimya eğitimi materyallerini bu network aracılığı ile erişilebilir hale getirmek, böylece, öğretmenlere bir materyal veri tabanı sunmak, öğrencilerin de fen eğitimi ve kimya derslerine olan motivasyonlarını artırmaktır. Projenin 4 ana aktivitesi, -kimya eğitimi ile ilgili yayınları içeren veri tabanı oluşturulması, -BİT tabanlı öğretim materyallerinin toplanması, -bilim insanları ve öğretmenler arasında bir network oluşturulması ve -uluslar arası konferans ve çalışma grupları oluşturulmasıdır. 2011 yılında başlayan proje 3 yıllık bir projedir. Projenin web sitesi http://www.chemistryisnetwork.eu/ dur.

 

SCHOOL SAFETY NET

School Safety Net Hayat Boyu Öğrenme Programı Key Activity 4 kapsamında yürütülen bir projedir (531028-LLP-1-2012-1-IT-KA4-KA4MP). Proje Avrupa Birliği eğitim programlarına dâhil 7 ülkeden 9 ortak ile yürütülmekte olup koordinatör kurum İtalya CIPAT’dır. Projenin Türkiye ayağı Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Proje uygulamaları Kırıkkale ve Sakarya illerinde seçilen ilkokul ortaokul ve liselerde gerçekleştirilmektedir. Proje hedef kitlesi öğrenciler, öğretmenler ve bilim insanlarıdır. Projenin amacı okul güvenliği ve özellikle okuldan ayrılma alanında Avrupa çapında bir network oluşturarak var olan materyalleri bu network aracılığı ile erişilebilir hale getirmek, böylece, öğretmenlere ve karar vericilere bir materyal veri tabanı sunmaktır. 2012 yılında başlayan proje 2 yıllık bir projedir. Projenin web sitesi http://schoolsafetynet.pixel-online.org/ dur.